Проекти

01

Inv Inc.

2021

Изграждане на цялостна бизнес стратегия за създаване на нов бизнес

Бизнес планиране. Финансови прогнози. Прилагане на изготвени стратегии. Анализ и отчитане на крайни резултати.

02

Inv Inc.

2021

Изграждане на цялостна бизнес стратегия за създаване на нов бизнес

Бизнес планиране. Финансови прогнози. Прилагане на изготвени стратегии. Анализ и отчитане на крайни резултати.

03

Inv Inc.

2021

Изграждане на цялостна бизнес стратегия за създаване на нов бизнес

Бизнес планиране. Финансови прогнози. Прилагане на изготвени стратегии. Анализ и отчитане на крайни резултати.

Готови ли сте за растеж?

Свържете се с нас